Testigantzak / Testimonios: Leire Albiz

Leire Albiz eskolako irakasle eta ama da. Hezkuntzak gizartearen beharrei erantzun behar diela diosku bideoan. Horretarako, ikasleek ikasketaren erdigunean egon behar dute. Eskolan garrantzia ematen zaio ikasleen beharrei erantzuteari, erritmoak errespetatu eta testuinguru egokiak jarriz.

Leire Albiz es profesora y madre de la escuela. Tal y como cuenta en el vídeo, la educación debe responder a las necesidades de la sociedad. Para ello, el alumnado debe estar en el centro del aprendizaje. En la escuela se da importancia a responder a las necesidades del mismo, respetando los ritmos y ofreciendo contextos adecuados.