Testigantzak/Testimonios: Maite Pita

Maite Pita eskolako ama da, bi semeren ama. Beraien esperientzia oso positiboa izaten ari da. Txikienak autismoa dauka, eta hasi zen lehen unetik laguntza jarri zioten, nahiz eta oraindik diagnostikorik ez izan. Arreta bereziko taldeak plan indibiduala egiten du ume bakoitzaren beharren arabera. Plan horretan, urte bakoitzean umeak bete beharreko helburuak finkatzen dituzte. Honetaz gain, talde hau eskolaz kanpoko arreta goiztiarreko profesionalekin harremanetan jartzen dira, eta kontrastatzen dituzte helburu hauek. Eskolako profesionalak bidelagunak dituzte, eta hori oso garrantzitsua da umearen garapenean.

Maite Pita es madre de dos niños de la escuela. Su experiencia está siendo muy positiva. El pequeño tiene autismo, y desde el primer momento le pusieron ayuda, aun no teniendo un diagnóstico. El equipo de atención especializada realiza planes individuales para los retos que cada alumno tiene. Dentro de ese plan, se concretan los objetivos para el año, que son contrastados con profesionales externos a la escuela, para que los objetivos del niño sean comunes en todos los ámbitos, tanto fuera como dentro de la escuela. Sienten a la escuela como compañeros de viaje.