Urriak 29: manifestazioa iruditan / la manifestación en imágenes

Milaka eta milaka lagun elkartu gara Donostian! Ikaragarria izan da! Hemen dituzue manifestazioan zehar jasotako irudiak eta amaierako hitzaldietan Urdanetarrak elkarteko gurasoetako batek hitza hartu duen momentua.

Mila esker! Lortuko dugu!

Miles y miles de personas nos hemos reunido en Donostia! Ha sido increible! Aquí tenéis algunas imágenes obtenidas durante el día, y en el vídeo el momento en que una persona de Urdanetarrak ha cogido el micrófono al final de la manifestación.

¡Lo lograremos!

Jarraian, kioskoan irakurritako komunikatua:

Zorionak hona hurbildu zareten guztioi! Mila esker, benetan!

Azken bi urteotan milaka herritarrok Bilboko kaleetan barrena Hezkuntza Legearen egitasmoari gure desadostasuna adierazi diogun bezala, gaurko honetan Donostiako kaleak bete ditugu, “Euskal Eskola Publikoaren alde, Hezkuntza Lege honi ez” aldarrikapena oihukatzeko.
Tamalez, orduko kezkak areagotu baino ez dira egin. 2022ko apirilean Hezkuntza Akordioa sinatu zenetik, ituntze unibertsala indartu du Hezkuntza sailak. Herritar guztiona eta benetako zerbitzu publikoa den Euskal Eskola Publikoa sendotzeko neurriak hartu beharrean, sare pribatu-itunduaren alde jokatu du behin eta berriro.
Beste horrenbeste esan dezakegu Hezkuntza Legeari buruz:
– Lege honek ez du eskola publikoa hezkuntza sistemaren erdigunean kokatzen. Izan ere, publiko-pribatu sistema duala betikotu nahi du,Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publiko asmakizunaren eufemistiko baten bidez. Horren ondorioz, sare publikoa eta pribatua parekotu egiten ditu, gauza bera balira bezala.
– Ez du eskola publikoa lehenesten, aldiz,itunpeko ikastetxeei aro luze baterako garapena zein finantzaketa bermatzen die.
– Ez dio erantzuten eskola publikoak dituen erronkei, hezkuntza sistemaren erreferentziazko sare nagusi bihurtu dadin.
– Ez du hartzen neurririk ikasle guztiak euskalduntzeko: ikastetxeen esku uzten du ardura hori, baliabideak bermatu gabe. Eusko Jaurlaritzak argi eta garbi utzi du egungo hizkuntza-ereduek indarrean jarraituko dutela, euskalduntze prozesurako eraginkorrak ez direla denok jakin arren.
– Ikastetxe guztiak merkatuaren logikan sartzen ditu.
Hezkuntza sistemak duen segregazio arazo larriari aurre egiteko proposatzen dituen neurriak azalekoak dira. Ez du arazoaren sustraira jotzen.
– Ez du hezkuntza laikoa bermatzen.
Bestalde, gogorarazi beharra dago, Euskal Eskola Publikoaren aldeko hainbat eragilek ekarpen sendoak aurkeztu genizkiola Hezkuntza Legeari, joan den ekainean, Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordean. Hala ere, bertan egindako ekarpenak ez dira jaso Hezkuntza Legean. Beraz, gure hezkuntza komunitatearen hitza eta partaidetza ez dira aintzat hartuak izan, ezertarako ere ez. Eusko Jaurlaritzak entzungor egin dio Eskola Publikoaren alde egindako eta esandako guztiari.
Horregatik guztiagatik, argi eta garbi adierazi nahi diogu gure ezezkoa Hezkuntza Lege honi!!
Gure eredua Euskal Eskola Publikoa da, unibertsala, inklusiboa, orekatzailea, anitza, euskalduna, laikoa, kalitatezkoa, hurbila eta doakoa. Eskola publikoa denona eta denontzat da. Denona, bertako langileok, ikasleok eta familiok elkarlanean osatzen dugulako, eta denontzat, ateak zabalik dauzkalako mundu guztiarentzat. Eskola publikoa benetan erdigunean jarriko duen hezkuntza nahi dugu, gizarte kohesioa eta berdintasunezko hezkuntza euskalduna bultzatuko dituena!!!
Hartara, dei egin nahi diegu Legebiltzarreko alderdi guztiei: hurrengo asteetan eztabaidatuko dituzten zuzenketen harira, Legearen sakoneko mamia birpentsatu eta bertan behera utz dezaten sare pribatuko ikastetxeen interes partikularrak mantentzen dituen lege hau, guztiona den sare publikoa bazterrean utziz.
Horretxegatik, Eskola Publikoak inoiz jasoko duen eraso handienaren aurrean, zera aldarrikatu nahi dugu:
EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAZ HARRO!!!
GORA GUZTION EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA!!!
HEZKUNTZA LEGE HONI EZ!!!

A continuación el texto leído al final de la manifestación:

Zorionak a todos y a todas las que habéis participado en esta movilización. Zorionak!

Al igual que en los dos últimos años miles de personas hemos expresado por las calles de Bilbao nuestro desacuerdo con el proyecto de Ley de Educación. Hoy hemos llenado las calles de Donostia para gritar alto y claro “A favor de la Escuela Pública Vasca, no a esta Ley de Educación”.
Lamentablemente, las preocupaciones no han hecho más que aumentar. Desde la firma del Acuerdo Educativo en abril de 2022, el Departamento de Educación no ha hecho más que reforzar la concertación universal. En lugar de adoptar medidas para consolidar una Escuela Pública Vasca de toda la ciudadanía y un auténtico servicio público, ha apostado una y otra vez por la red privada-concertada.
Otro tanto podemos decir de la Ley de Educación:
– Esta ley no sitúa a la escuela pública en el centro del sistema educativo. De hecho, pretende perpetuar el sistema público-privado dual a través del eufemismo Servicio Público Vasco de Educación. Iguala lo público y lo privado, como si fueran lo mismo.
No prioriza la escuela pública, al contrario, garantiza a largo plazo tanto el desarrollo como la financiación de los centros concertados.
– No responde a los retos que tiene la escuela pública para que convertirla en la principal red del sistema.

No toma medidas para euskaldunizar a todo el alumnado, delega esa responsabilidad en los centros sin garantizar los recursos necesarios. El Gobierno Vasco ha dejado bien claro que los modelos lingüísticos actuales seguirán vigentes a pesar de tener claro que no son eficaces para el proceso de euskaldunización.
Introduce a todos los centros en la lógica del mercado.
– Las medidas que se proponen para hacer frente al grave problema de segregación que padece el sistema educativo son superficiales y no atienden a la raíz del problema.
No garantiza la educación laica.

Además, hay que recordar que los agentes a favor de la Escuela Pública Vasca presentamos el pasado mes de junio, en la Comisión de Educación del Parlamento, aportaciones sólidas a la Ley de Educación. Sin embargo, estas aportaciones no han sido recogidas en la Ley de Educación. Por lo tanto, la palabra y la participación de nuestra comunidad educativa no han sido tenidas en cuenta, para nada. El Gobierno Vasco ha hecho oídos sordos a todo lo que se ha hecho y dicho a favor de la Escuela Pública Vasca.
Por todo ello, queremos expresar claramente nuestro rechazo a esta Ley de Educación!!

Nuestro modelo es la Escuela Pública Vasca, universal, inclusiva, cohesionada, plural, euskaldun, laica, de calidad, cercana y gratuita. La escuela pública es de todas y para todas. De todas porque la formamos conjuntamente, trabajadores, trabajadoras, alumnado y familias, y para todos, porque tiene las puertas abiertas a todo el mundo. Queremos una educación que ponga en el centro a la escuela pública, una educación euskaldun de calidad que favorezca la cohesión social y la igualdad!!!
Por tanto, queremos hacer un llamamiento a todos los partidos del Parlamento vasco para que, en el marco de las enmiendas que debatirán en las próximas semanas, repiensen el fondo de la Ley y la rechacen ya que mantiene los intereses particulares de los centros de la red privada, dejando abandonada la red pública que es la de todas y todos.
Por eso, ante el mayor ataque que va a recibir la Escuela Pública, queremos reivindicar:
EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA HARRO!!! GORA GUZTION EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA!!! NO A ESTA LEY DE EDUCACIÓN!!!